Initiatiefnemers: Communicatie rondom Nashville had beter gekund

Nashvilleverklaring
Ds. M. van Reenen. beeld RD, Anton Dommerholt
2

De communicatie rondom de publicatie van de Nederlandstalige versie van de Nashvilleverklaring over (homo)seksualiteit „had beter gekund.” Dat schrijft de –informele– werkgroep achter de Nederlandse Nashvilleverklaring in een donderdagochtend uitgebrachte verklaring. „De verwoording in de verklaring kon op sommige punten aanleiding geven tot misverstanden. Dat trekken wij ons aan.”

De Nashvilleverklaring verwoordt de visie op huwelijk en seksualiteit zoals die alle eeuwen door op grond van de Bijbel is beleden, aldus de initiatiefnemers. „Die visie willen we blijvend uitdragen.” Dat de verklaring als een „antihomodocument” is gelezen, „betreuren” zij echter. „Niet voor niets schreven we in ons nawoord dat zij die bij zichzelf een homoseksuele gerichtheid herkennen, mogen weten in de christelijke gemeente een volwaardige plaats te hebben. In dat nawoord werd door ons onder meer schuld beleden voor het feit dat de pastorale zorg vaak onder de maat is geweest.”

De verwoording in de verklaring „kon op sommige punten aanleiding geven tot misverstanden”, schrijft de werkgroep verder. „Dat trekken wij ons aan. Sommigen hebben het document gelezen alsof met de juiste aanpak een homoseksuele gerichtheid ‘genezen’ kan worden. Of dat het erkennen of uitspreken van het homoseksueel gericht-zijn zonde is. Dat was en is onze intentie niet. Want hoewel wij een homoseksuele praktijk afwijzen, wij aanvaarden onze homoseksuele medemens.”

De initiatiefnemers merken verder op dat de lijst met ondertekenaars „op onzorgvuldige wijze tot stand gekomen en gepubliceerd” is. „Het had niet mogen gebeuren dat er mensen op stonden die daar niet expliciet toestemming voor hadden gegeven.” Zij zien daarom „voorlopig af van het publiceren van ondertekenaars.”

Het voornemen is nu „ons eerst te richten op een studiedag waarop we met predikanten en voorgangers de Nashvilleverklaring nader bespreken. Als er meer te melden is, laten wij van ons horen.”

Het persbericht lijkt minder ver te gaan dan bijvoorbeeld initiatiefnemer Arjan Baan dinsdag in het Alblasserdamse streekblad Het Kontakt deed. Dit had zo „echt niet gemoeten”, aldus Baan. Ook vroeg hij „vergeving” voor onder meer de harde kanten in de Nashvilleverklaring en de onduidelijkheden die deze oproept.

Ds. M. van Reenen, woordvoerder van de werkgroep, donderdag: „Deze woorden zijn vanuit emotie gesproken. Ook wij zijn geraakt door alles wat ons document heeft opgeroepen. Daarom zeggen we: zo hebben we het niet bedoeld. Aan de andere kant: lees ook het gehéle document. We schrijven daarom in onze persverklaring ook niet dat we de Nashvilleverklaring terugnemen. We willen nu eerst tijd nemen voor bezinning.”

Dr. M. Klaassen sprak in Trouw over een „nadere verklaring.”

„We willen gaan werken aan een verklaring in jip-en-janneketaal. Omdat we gemerkt hebben dat de theologische taal die nu gebruikt is gemakkelijk verschillend kan worden verstaan.”

Het wachten is nu op de studiedag. Is daar al een datum voor geprikt?

„Ik verwacht dat we die na het winterwerk zullen beleggen.”

De publicatie van de verklaring heeft enorme effecten gehad. Om maar íéts te noemen: in Gorinchem is nu een petitie gestart tegen de komst van dr. M. Klaassen zondag.

„Ik wil daar niet teveel over zeggen. Laten we als alle stof is neergedaald eens goed overdenken wat er nu echt allemaal is gebeurd.”

Zou uit dit alles ook nog iets goeds kunnen voortkomen?

„Dat kan niet anders. We hebben fouten gemaakt, maar ik heb in deze dagen de ondersteuning en leiding van de Heere meer kennelijk dan ooit in mijn leven ervaren. Het is echt een gewetenszaak geweest om op te komen voor de eer van de Heere.”

Ds. Sonnevelt

Ds. C. Sonnevelt, predikant van de gereformeerde gemeente te Alblasserdam, heeft zich „om persoonlijke redenen” teruggetrokken als lid van de werkgroep rond de Nederlandse Nashvilleverklaring. De predikant wilde woensdagavond geen nadere toelichting geven op zijn besluit.

Petitie Gorinchem

Intussen is op internet dus een petitie gestart tegen de komst van dr. M. Klaassen naar Gorinchem, komende zondag. De hervormde predikant uit Arnemuiden, die deze week optrad als woordvoerder van de werkgroep, gaat zondagochtend voor in een kerkdienst in de Grote Kerk. „Dominee Maarten Klaassen willen wij niet in Gorinchem”, aldus de opstellers van de petitie. Zij constateren „dat de op 13 januari in de Grote Kerk geplande toespraak van een van de initiatiefnemers van de veelbesproken Nashville-verklaring, dominee Maarten Klaassen, een belediging is voor de LGBTI gemeenschap. Als tolerante stad zitten we daar niet op te wachten in Gorinchem!”

Averechts effect

Ds. B. Labee, predikant van de gereformeerde gemeente te Veenendaal, verklaarde tegenover dagblad De Gelderlander dat de inhoud van de Nashvilleverklaring in overeenstemming is met de lijn van de orthodoxe christenen. „Maar de praktijk is dat het een averechts effect oplevert. In de commotie die is ontstaan, wordt de indruk gewekt dat andersgeaarden in onze kerk niet veilig zouden zijn. Dat is onjuist.”

Ds. Labee, die de verklaring zelf ook ondertekende: „Ons geweten spreekt naar wat God in de Bijbel zegt. Dat is voor ons niet anders te interpreteren. Gehoord de reacties denk ik dat de omzetting van het Amerikaanse document naar de Nederlandse versie niet geheel geslaagd is. Het komt wat onverwacht en het klinkt zo onbarmhartig. We willen de groep mensen om wie het gaat juist niet beschadigen, zoals met de opvatting dat homoseksualiteit is te behandelen en dat je dan weer terug kunt in de kast. Dat is zó versimpeld.”