Grapperhaus na bezoek ggiN: Zaak van kerken extra bepleiten

Grapperhaus. beeld ANP, Jeroen Jumelet

De gereformeerde gemeente in Nederland in Barneveld kreeg zondagavond hoog bezoek. Minister Ferd Grapperhaus woonde een dienst bij en ging voor de preek kort in gesprek met ds. J. Roos en twee kerkenraadsleden. „Hij heeft niets toegezegd, maar zei wel dat hij voortvarend de kwestie van een verdere verruiming wil oppakken”, meldt scriba H. Morren desgevraagd.

„Hoogwaardigheidsbekleders” noemde ds. Roos de minister, de Barneveldse burgemeester Van Dijk, SGP-Tweede Kamerlid Van der Staaij en veiligheidscoördinator Klein die Grapperhaus begeleidden. „Toch is de grootste Hoogwaardigheidsbekleder de Heere Zelf, de Koning der koningen en de Heere der heren. Aan Hem zijn we eer verschuldigd.” De gemeente zong aan het begin van de dienst Psalm 84 vers 1. Ds. Roos sprak de hoop uit dat deze psalm een „echo” mocht zijn van het verlangen om weer als gemeente samen te mogen komen na zoveel weken.

ANP-408956550GGiN schrijven brief aan premier Rutte

Hij bediende het Woord uit Zondag 24, over het nut van de goede werken. De kernboodschap was dat onze goede werken er niet toe doen. „Het is enkel genade waardoor de mens zalig wordt. Genade sluit alles van de mens af en uit. Alleen Christus’ bloed en gerechtigheid kan bestaan voor het gericht Gods. De zaligheid berust enkel op Gods welbehagen van eeuwigheid.”

In een korte toespraak vertelde ds. Roos dat de minister voor de dienst te kennen had gegeven te willen „meedenken” over hoe de gemeente weer kan samenkomen. De gemeente vindt het „positief”, aldus ds. Roos, dat in een periode van opschaling nagedacht kan worden over maatwerk. Het kerkgebouw van De Hoeksteen biedt ruimte aan 2800 bezoekers en telt twaalf in- en uitgangen.

Morren vertelt dat de gemeente de afgelopen week regelmatig met het ministerie informatie en protocollen heeft gedeeld om te komen tot maatwerk. „De minister heeft nu gezien wat de ruimte is en wat mogelijk is gezien de oppervlakte. Hij heeft voor de dienst vooral gevraagd hoe wij de afgelopen maanden het gemeente-zijn hebben vormgegeven. Hij heeft onze worsteling gehoord dat we niet als één grote familie konden opkomen. Het meeluisteren is een noodoplossing, maar dat geldt natuurlijk voor alle kerken.”

Grapperhaus, Van der Staaij en de burgemeester werden staande toegezongen met Psalm 134 vers 3. De minister kreeg na afloop van het bezoek een GBS-Bijbel met kanttekeningen overhandigd.

Adviezen

Minister Grapperhaus benadrukte maandagochtend in een terugblik dat de adviezen die het Outbreak Management Team (OMT) de komende week aan het kabinet zullen geven, doorslaggevend zullen zijn voor de vraag welke versoepelingen er op korte termijn voor kerken mogelijk zijn. „Zoals eerder gezegd was het al ons voornemen om kerken toe te staan vanaf 1 juli weer met honderd kerkgangers samen te komen. Daarnaast willen we bezien of je in bepaalde kerkgebouwen wat meer kunt doen als je ze in diverse zalen kunt opdelen, maar daar moeten we nog goed naar kijken met elkaar.”

Zo’n gedifferentieerde benadering is niet per se afhankelijk van de op handen zijnde coronawet; ook de Wet publieke gezondheid die nu de wettelijke basis vormt voor de coronamaatregelen biedt daar enige ruimte voor, aldus Grapperhaus. Hij bevestigde dat hij de kerk in Barneveld nog geen concrete toezegging heeft kunnen doen.

Wel zei hij dat het bijwonen van de dienst hem inspireert om de zaak van de kerken extra onder de aandacht te brengen van het OMT. „Deze mensen hebben zich voortreffelijk aan de regels gehouden en zouden zeer graag zien dat ze weer met elkaar het geloof kunnen belijden. Dat gaat mij aan het hart.”

Over de preek zei de bewindsman dat hem trof dat daarin Jesaja 40 werd aangehaald. „Daarin staat: Alle vlees is als gras. Of in de woorden van de predikant: We zijn maar grassprietjes. Dat is zo waar. Wij zijn allemaal maar tijdelijk en al het andere is de genade die van God komt. Dat gaf mijn moeder mij ook steeds mee. Je moet niet denken dat je iets verdiend hebt. Die overtuiging maakt dat je het leven moet kunnen accepteren, zoals het is.”

De Bijbel die hij ontving, kreeg al een prominente plek op zijn werkkamer, aldus Grapperhaus.

IMG-20200608-WA0001Grapperhaus doet ook Tweede Kamer geen toezegging over kerken