„GKV moeten excuses aanbieden voor breuk in 1967”

Synode GKV 2020
De generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt zingt in 2017 het lied "Samen in de Naam van Jezus", met de afgevaardigden van de Nederlands Gereformeerde Kerken die te gast zijn bij de vergadering. beeld RD

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) moeten afstand nemen van en spijt betuigen over een synodebesluit uit 1967, waardoor de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) ontstonden.

Dat adviseren deputaten kerkelijke eenheid van de GKV in een zaterdag te verschijnen aanvullend rapport voor de generale synode, die volgende week begint.

Deputaten hopen dat spijtbetuiging voor de breuk van 1967 „helderheid” geeft en „genezend” kan werken. De GKV en de NGK willen zich in 2023 herenigen.

De generale synode van de GKV besloot in 1967 om een aantal passages uit de zogenoemde Open Brief uit 1966 te veroordelen en een van de ondertekenaars van de synode te weren. In de Open Brief werd het onder meer opgenomen voor een vrijgemaakte predikant die toenadering zocht tot de Gereformeerde Kerken in Nederland, waaruit de GKV in 1944 waren ontstaan.

Dit dubbelbesluit van de GKV-synode leidde mede tot de vorming van de Nederlands Gereformeerde Kerken. „Het doet nu, meer dan vijftig jaar later, veel mensen die het meegemaakt hebben nog steeds verdriet.”

Deputaten kerkelijke eenheid vragen daarom de generale synode om herbezinning van het dubbelbesluit. Deputaten zeggen te beseffen dat de synode van Amersfoort in 1967 „uit alle macht heeft geprobeerd om het uiteenvallen van het kerkverband te voorkomen.”

Deputaten concluderen nu dat het synodebesluit onvoldoende onderbouwd was. Het kerkelijk recht bood destijds „geen grondslag voor de handelswijze van de synode.”