Geweld drijft moslims massaal naar het Evangelie

In de schoenen van een ex-moslim
Moslims keren zich wereldwijd af van de islam door aanhoudend geweld. Foto: een man in Marrakech, Marokko. beeld Fotolia

Het aanhoudende terroristische geweld in naam van de islam zorgt ervoor dat meer moslims dan ooit tevoren hun geloof vaarwel zeggen en christen worden.

Dat zegt dr. Duane Miller, onderzoeker aan de St. Mary’s Universiteit in het Texaanse San Antonio. Miller doet, met anderen, al jaren onderzoek naar ex-moslims die christen worden. Zijn constatering wordt bevestigd door veel organisaties die onder ex-moslims werken.

„Het huidige militante geweld van terroristen is een van de belangrijkste redenen voor moslims om hun geloof af te zweren en christen te worden”, zegt Miller aan de telefoon vanuit de Verenigde Staten. „Je ziet dat op het moment vooral in Irak en Syrië. Veel moslims zeggen: Mijn land was prachtig, ik leefde in vrede met mijn joodse of christelijke buurman – maar nu is alles kapot. Sommigen komen tot de conclusie dat de islam hiervoor verantwoordelijk is. Ze zeggen niet dat de islam gekaapt wordt door terroristen, nee, ze geloven dat de islam zélf zich zo ontwikkelt.”

In 7 fases van moslim naar christen

Een grootscheeps onderzoek uit 2015, mede van de hand van Miller, laat zien dat deze ontwikkeling steeds sterker wordt. Na gebeurtenissen met veel geweld in naam van de islam neemt het aantal moslims dat christen wordt steevast sterk toe.

Dat is onder meer te zien na een grote geweldsuitbarsting in Indonesië, in 1965. In de nasleep van een couppoging werden honderdduizenden mensen gedood, vaak door fanatieke moslims die soms op straat rondliepen met de hoofden van hun slachtoffers.

Sindsdien zijn in Indonesië, zo becijfert Miller op grond van wetenschappelijk onderzoek, meer dan 6 miljoen moslims christen geworden. In totaal komt Miller voor de periode tussen 1960 en 2010 uit op een aantal van ruim 10 miljoen ex-moslims die christen zijn geworden.

Ook de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten laten zien dat dergelijk geweld de golf bekeringen versterkt. In de periode daarna werden wereldwijd zeker 400.000 moslims christen.

Naast het geweld door de islam onderscheidt Miller nog enkele andere oorzaken die de ontwikkeling kunnen verklaren. Zo stelt de wetenschapper, zelf anglicaans christen, dat er veel meer gebeden wordt door christenen voor de islamitische wereld en dat veel meer christenen dan vroeger bereid zijn zendingswerk te doen in islamitische landen.

Bovendien is het tegenwoordig zelfs in een volledig islamitische omgeving mogelijk om het Evangelie te horen. „Kijk naar Mekka en Medina, steden waar christenen letterlijk niet binnen mogen komen. Internet, satelliet-tv en radio zorgen ervoor dat mensen hierover kunnen horen en zien.”

Overigens bekeren lang niet alle moslims die teleurgesteld zijn in de islam zich tot het christelijk geloof. „Er zijn twee stappen”, verduidelijkt Miller. „De eerste is dat ze zich van de islam afkeren. Maar dan kun je ook atheïst worden, of agnost. Dat gebeurt ook in de praktijk. Om christen te worden is méér nodig. We hebben vaak aan ex-moslims gevraagd: Wat trok je aan in het christelijk geloof? Het antwoord is heel vaak: de onvoorwaardelijke liefde van God. Niet alleen zoals die wordt gepreekt, maar ook zoals die wordt voorgeleefd door christenen.”

Stap met deze test in de schoenen van een ex-moslim.