Fascinatie voor heilsfeit van Pinksteren

Michel Pauw bespreekt met het Aramba vertaalcomité hoe om te gaan met dialectverschillen in het Aramba. beeld Michel Pauw

Bijbelvertaler Michel Pauw zit iedere zondag in Papoea-Nieuw-Guinea met zeventien verschillende nationaliteiten samen in de kerk. „In die zin zijn we echte pinksterchristenen.”

Pauw werd in januari 2014 uitgezonden vanuit de hersteld hervormde gemeente van Woudenberg naar Papoea-Nieuw-Guinea. Aanvankelijk zou hij voor Wycliffe Bijbelvertalers aan één Bijbelvertaalproject gaan werken. Het liep anders. Pauw is nu bij tientallen projecten betrokken. „Ongeveer 30 procent van mijn tijd besteed ik als vertaaladviseur aan een vertaalproject in Aramba, een taal die in het zuidwesten van Papoea-Nieuw-Guinea wordt gesproken door een kleine groep van zo’n 1200 mensen.”

Het eigenlijke vertaalwerk wordt gedaan door lokale mensen met een goede kennis van het Engels en het Aramba. „Als zij een conceptvertaling aanleveren, is het mijn taak om die aan de hand van de grondtekst nauwkeurig te controleren en waar nodig te verbeteren.”

Naast het Bijbelvertaalwerk is Pauw betrokken bij het opleidingscentrum, waar hij als onderwijsdirecteur verantwoordelijk is voor het cursusaanbod en het ontwikkelen van cursusmateriaal voor ruim 400 studenten per jaar. „Deze studenten vertegenwoordigen zo’n honderd verschillende taalgroepen uit het hele land. Omdat het gemiddelde opleidingsniveau erg laag is, moet al het lesmateriaal door onszelf worden geschreven. De tien jaar onderwijservaring op een reformatorische middelbare school in Nederland heeft God me gegeven als voorbereiding op het werk dat ik nu doe als opleider van lokale Bijbelvertalers.”

Het coronavirus bereikte ook Papoea-Nieuw-Guinea en had behoorlijk impact. Het opleidingsdepartement moest sluiten omdat daar studenten uit het hele land gehuisvest zijn. De studenten moesten naar huis teruggevlogen worden. Inmiddels zijn de gesprekken begonnen over de vraag hoe de opleiding van Bijbelvertalers hervat kan worden, maar dat zal nog wel even duren.

In Papoea-Nieuw-Guinea zijn zo’n 830 verschillende talen. Daarvan zijn in 257 talen delen van de Bijbel gepubliceerd. De zendingsorganisatie is nu werkzaam in 193 verschillende talen, terwijl het aantal talen waarin nog een vertaalproject gestart moet worden, geschat wordt op 261.

Op het zendingsveld heeft Pinksteren voor Pauw een belangrijke betekenis. „We leven in een grote, internationale gemeenschap waarin zeventien verschillende nationaliteiten zijn vertegenwoordigd en wellicht nog meer verschillende denominaties. En ondanks al die verschillen is het toch mogelijk om samen kerk te zijn, wat in schril contrast staat met de kerkelijke realiteit in Nederland.

Daarnaast vieren we het hele jaar door momenten waarop weer een Bijbelboek of een heel Nieuwe Testament in een nieuwe taal beschikbaar komt. In die zin zijn we als gezin dus echte pinksterchristenen.”

Pauw zegt altijd al gefascineerd te zijn door het heilsfeit van Pinksteren. „Aan de ene kant is het heel bijzonder om direct betrokken te zijn bij de uitwerking van Pinksteren, de woorden van God in de eigen taal van mensen. Aan de andere kant is het ook gewoon heel hard werken en krijgen wij te maken met teleurstellingen.”

De zendingsopdracht uit Mattheüs 28 is voor Pauw leidend bij zijn werk en roeping op het zendingsveld. „Het zendingsbevel is onze drijfveer, evenals het perspectief dat ons in Openbaring 7:9 wordt geschetst van de bonte verzameling mensen die eenmaal gezamenlijk God zal loven en prijzen.”

Dit is deel 2 van een tweeluik over het jubileum van Wycliffe Nederland. Deel 1 verscheen donderdag.

Wycliffe in cijfers

Wycliffe Bijbelvertalers Nederland kreeg er in 2019 acht veldmedewerkers bij. Dat blijkt uit het deze week gepresenteerde jaarverslag over 2019. Het totaalaantal veldmedewerkers daalde, vooral omdat er een grote groep werkers met pensioen ging. Wycliffe heeft nu 125 veldmedewerkers uitgezonden.

De inkomsten van Wycliffe waren in 2019 hoger dan begroot. De organisatie besteedde bijna 2 miljoen euro aan projecten wereldwijd, een stijging van 15 procent ten opzichte van 2018. Wycliffe raakte vorig jaar betrokken bij nieuwe projecten in ongeveer 10 talen.

Nog 2115 taalgroepen wachten op een (deel) van de Bijbel in de eigen taal.