Ds. G. Clements vaste docent Theologische School GG

GG-synode 2016
Theologische School te Rotterdam. beeld J. Sinke

Ds. G. Clements is woensdagmiddag door de synode van de Gereformeerde Gemeenten (GG) benoemd als nieuwe vaste docent aan de Theologische School in Rotterdam.

Het curatorium van de predikantenopleiding van de GG droeg de predikant van de gg te Gouda voor. De benoeming vindt plaats omdat ds. A. Moerkerken op 1 februari 2017 zeventig jaar hoopt te worden en daarom met ingang van het cursusjaar 2017-2018 niet meer beschikbaar zal zijn als rector en vaste docent. Ds. Clements neemt dan zijn plaats als docent over. Wie de nieuwe rector van de Theologische School wordt, wordt later door het curatorium besloten.Synode_GG-6-dagkr-ASynode GG in een fotoserieDe predikantenopleiding heeft nu drie vaste docenten: ds. G. J. van Aalst (Klaaswaal), ds. P. Mulder (Tricht-Geldermalsen) en ds. A. Moerkerken. Daarnaast zijn er nu de vakdocenten ds. G. Clements, ds. J. M. D. de Heer (Middelburg-Centrum), ds. L. Terlouw (Utrecht) en ds. D. de Wit (Barneveld-Centrum). Ds. L. Blok (Gorinchem) geeft ook nog lessen.Het curatorium denkt na over de toekomst, zo blijkt uit de synodestukken, „vooral met het oog op de continuïteit van het docentenkorps.” Ds. Van Aalst wordt in 2018 zeventig en ds. P. Mulder in 2020.VanEckeveld-2-dagkr-A_webDs. Van Eckeveld voor zevende keer preses generale synode GGOuderling J. H. Mauritz (Woerden) sprak bij de bespreking van het rapport van het curatorium zijn zorg uit over het kleine aantal studenten dat de laatste jaren is toegelaten. „Ondanks het goede dat de Heere geeft is het een ernstige situatie met veertig vacante gemeenten.” Ds. J. J. van Eckeveld, voorzitter van het curatorium, gaf aan dat er voortdurend wordt uitgezien naar „jonge mannen die in de kerk kunnen dienen. Het curatorium had graag meer studenten wíllen aannemen. Tegelijk is het zo dat het aantal predikanten behoorlijk is toegenomen.”Ds. W. Harinck (Moerkapelle) en ouderling K. Bel (Capelle a/d IJssel) vroegen om meer, persoonlijke aandacht voor het onderwerp communicatie en leiding geven aan een gemeente. Ds. Van Eckeveld gaf aan dat er in de opleiding al aandacht aan besteed wordt. Ds. Harinck vroeg het werk van de Theologische School breder onder de aandacht te brengen bij jongeren en ouderen in de GG. Docent ds. G. J. van Aalst (Klaaswaal) gaf aan dat de school al meer naar buiten treedt.2016-09-13-KRK1-kerkbidstond-3-FC-VSynodaal vergaderen in het licht van de KomendeOuderling J. T. van den Berg (Nunspeet) pleitte tegenover het curatorium voor bevordering van de theologiebeoefening vanuit de GG, bijvoorbeeld door publicaties over het „erfgoed” van de Reformatie en Nadere Reformatie. „Waar wordt dit erfgoed nu bewaard? Er moet meer gebeuren om dit gedachtegoed uit te dragen.” Van den Berg maakte de opmerking in het licht van het ontstaan van de Gereformeerde Theologische Universiteit waarvan nog niet duidelijk is hoe die zich zal ontwikkelen. Ds. Van Eckeveld gaf aan dat over het onderwerp gedachtevorming gaande is.De synode sprak woensdagmiddag ook over een mogelijke verbouwing van het kerkgebouw van de gg te Rotterdam-Centrum. Het gebouw wordt ook door de Theologische School gebruikt voor het houden van proefpreken door studenten en als vergaderruimte. De kerkenraad heeft het gebouw te koop aangeboden aan het curatorium. Het kerkgebouw is verouderd, het gebruik kost veel geld en is veel te groot voor de krimpende gg in Rotterdam-Centrum. Het gebouw aan de Boezemsingel heeft ook een historische waarde voor de GG als geheel.Naar aanleiding van vragen komt het curatorium later in de synode terug op het voorstel. De synode vroeg zich af of het kerkgebouw ook voor meer doeleinden gebruikt kan worden, bijvoorbeeld voor evangelisatie.Lees hier meer nieuws rond de synode van de Gereformeerde Gemeenten 2016.

----

Lees ook in Digibron

De nieuwe rector van de Boezemsingel : Ds. Moerkerken: ,,Ik heb gevoeld dat het zo niet verder meer kon gaan” (Reformatorisch Dagblad, 26-09-1996)

Curatorium Geref. Gemeenten wil ds. Moerkerken als fulltime docent (Reformatorisch Dagblad, 25-01-1996)

Kinderevangelisatie hoort thuis bij plaatselijke kerkeraad : Ds. J. van Haaren en ds. A. Moerkerken docent Theologische school (Reformatorisch Dagblad, 12-09-1980)