Synode GG

De Gereformeerde Gemeenten (GG) houden in 2022 hun driejaarlijkse generale synode. Op de agenda staan onder meer Schriftgezag, de houding van de GG in de Tweede Wereldoorlog ten aanzien van Jodenvervolging en de verstaanbaarheid van de Statenvertaling.

Alle artikelen met deze tag

Synode Gereformeerde Gemeenten

Landelijke vergadering: generale synode.
Frequentie: elke drie jaar meerdere dagen.
Laatste preses: ds. P. Mulder.
Openheid: halfopen. Vergaderingen zijn openbaar voor mannelijke leden van de Gereformeerde Gemeenten, comitézaken alleen voor ambtsdragers. RD-verslaggevers zijn na toestemming welkom, verslagen worden door het moderamen vooraf ingezien en eventueel aangepast.