Ds. B. Labee nieuwe derde scriba GG-synode

Synode GG 2019
Het moderamen van de generale synode van de Gereformeerde Gemeenten. beeld Sjaak Verboom

Ds. B. Labee is donderdagmiddag verkozen als derde scriba van het moderamen van de generale synode van de Gereformeerde Gemeenten.

De predikant van de gereformeerde gemeente te Veenendaal vervangt daarmee ds. J. M. D. de Heer (Middelburg), die benoemd werd tot nieuwe eerste scriba.

De wijzigingen in het moderamen vonden plaats ter vervanging van de eerste scriba ds. G. J. N. Moens (Lisse). Deze heeft sinds de vergaderdagen in september een beroep aangenomen naar Middelharnis. Voor de vergaderdagen in januari staat zijn intrede gepland in deze gemeente. Hij is dan geen lid meer van de particuliere synode Noord-West, die hem afvaardigde. Door de generale synode van 2007 is besloten dat een afgevaardigde in zo’n geval vervangen wordt.

De synode verkoos ds. G. Hoogerland (Rotterdam) als nieuwe curator van de Theologische School.

dsMulder-KERK-_Z6A2888_webDs. P. Mulder preses GG-synode