Christen India fysiek en online het mikpunt

De Kerk van Christus in Shimla, India. beeld EPA, Sanjay Baid

Dagelijks verschijnen er antichristelijke berichten op het internet in India. Christenen worden gedwongen om hindoe te worden. „De vervolging zal alleen maar toenemen.”

Dat zegt Andrew Sundar, regiodirecteur bij Trans World Radio (TWR) en in zijn functie verantwoordelijk voor zuidelijk Azië. Sundar is in Nederland voor een serie bijeenkomsten waarin hij vertelt over de situatie van christenen in het zuiden van Azië en het werk van TWR.

Het is eind oktober als een groep hindoenationalisten meer dan 500 christenen dwingt om zich tot het hindoeïsme te bekeren. Een radicale hindoe stelt dat hij niet mag toelaten „dat onze rijke cultuur, erfgoed en religieuze gebruiken door buitenlandse religies worden binnengevallen.”

Hindoes in India stellen dat hun geloof de oudste papieren heeft, zegt Sundar. „Maar de wortels van het christendom in India liggen al in de tijd van het Nieuwe Testament, met de komst van de apostel Thomas.”

De Britse overheersers brachten het christendom opnieuw in India. „In de hoofden van de Indiërs is het christendom daarom een vreemde religie”, vertelt Sundar. Hij ziet religieus nationalisme als een van de grootste oorzaken van de vervolging in India.

Sociale media

Ook de sociale media kent Sundar een belangrijke rol toe in de toenemende verdrukking van christenen. Vandaag de dag hebben meer dan 500 miljoen mensen toegang tot sociale media. De nationalistische hindoes verspreiden actief op sociale media een negatief beeld over het christendom, zegt hij. „Ze doen alsof het enige doel van christenen is om hindoes te bekeren. De gewone man in India gaat op een gegeven moment dan ook zo over christenen denken.” Hij noemt dit een vorm van „intellectuele vervolging.”

Volgens de regiodirecteur verschijnen er elke dag in India antichristelijke berichten op het internet. „Vroeger kon je als christen van deur tot deur christelijke folders uitdelen. Maar tegenwoordig worden er video’s gemaakt en online geplaatst van hoe mensen geweld gebruiken tegen deze christenen. Je kunt als christen op veel plaatsen niet meer langs de deur omdat de gewone man het heft in eigen handen neemt.”

En de overheid? „Zij beschermt de christenen niet.” Volgens Sundar kan de Indiase overheid niet openlijk zeggen dat ze wil voorkomen dat het christendom groeit. „Publiekelijk zegt ze alle religies te respecteren. Maar de regering roept niet op om christenen met rust te laten. Ze komt juist met antibekeringswetten die het Evangelie moeten tegengaan.”

De regiodirecteur ziet wel dat de vervolging per regio kan verschillen. In steden is er vaker meer vrijheid dan op het platteland. Volgens hem zijn in de steden waar vroeger de Britten zaten, veel kerken ontstaan. De mensen in de stad raakten gewend aan de aanwezigheid van de kerken. Op het platteland is dat niet gebeurd en is de vervolging intensiever.

Dat komt mede door het hoge aantal werkeloze jongeren op het platteland, zegt Sundar. De nationalistische partijen roepen hen op om de hindoecultuur te verdedigen. „Zo kan er bij de ingang van een dorp een groot bord staan met daarop: ”Als je hier komt om te bekeren, ben je niet welkom”.”

Groei

Maar ook in de steden neemt de druk op christenen toe. Door de aanwezigheid van de traditionele kerken lijkt het alsof de bevolking nog open is naar christenen, maar het klimaat wordt steeds grimmiger, zegt Sundar.

Desondanks groeit het christendom in India. Maar omdat bekeerlingen langs de overheid moeten om hun religieuze identiteit te wijzigen, zijn veel hindoes in het geheim christen, stelt hij. „Ik was eens in een ziekenhuis en daar zag ik een hindoestaanse vrouw het Nieuwe Testament lezen. Er is groei, maar we kunnen het niet bewijzen.”

Radiouitzending voor Kasjmir

Sundar zegt geen speciale radioprogramma’s voor vervolgde christenen uit te zenden. Wel richt Trans World Radio, dat in India tal van programma’s heeft, zich speciaal op moslims in Kasjmir. Deze overwegend islamitische regio wordt al decennialang verscheurd door een grensconflict met Pakistan. Met het radioprogramma ”De weg naar Rechtvaardigheid” worden moslims met het Evangelie bereikt. Ook in deze regio is het voor christenen, en met name bekeerlingen vanuit de islam, moeilijk om openlijk christen te zijn. Ze komen in het geheim in kleine groepjes bij elkaar. Het aantal christenen in het gebied is volgens Sundar „extreem laag.”