Buitenlandse kerken groeten synode

Synode GG 2019
Ds. P. van Ruitenburg (2e van r.) bracht de groeten over namens de Netherlands Reformed Congregations (NRC) in Canada en de VS. beeld RD

Vertegenwoordigers van buitenlandse kerken waarmee een correspondentieband wordt onderhouden, brachten woensdagochtend groeten over aan de generale synode van de Gereformeerde Gemeenten.

Ds. P. van Ruitenburg sprak namens de Netherlands Reformed Congregations (NRC) in Canada en de Verenigde Staten. „We zien dezelfde zon, maan en sterren. Maar we preken ook hetzelfde Woord, dezelfde Christus en dezelfde bevinding”, aldus de predikant uit het Canadese Chilliwack. Hij wenste de vergadering voorzichtigheid, duidelijkheid en Gods nabijheid toe. „Het is een goed geoliede organisatie. De buitenkant is in orde, maar de Heere geve dat Christus meer en meer ons leven mag zijn.”

Ds. P. Loho en ds. A. Sunyap spraken namens de Gereja Jemaat Reformasi di Papua, ontstaan vanuit het zendingswerk. Hun komst naar Nederland was tot op het laatste moment onzeker; pas op de dag van vertrek werd het visum afgegeven. „We zeggen de Heere hartelijk dank dat hij ds. G. Kuijt zoveel jaar geleden heeft gezonden om van eiland naar eiland het Evangelie te brengen.”

De Nigeria Reformed Church werd vertegenwoordigd door ds. S. N. Obo en ds. I. N. Onwe. Zij ontvingen een nieuw Psalmboek in hun eigen taal uit handen van oud-zendingspredikant ds. C. Sonnevelt. Ds. Obo stond stil bij de woorden uit Efeze 2:1-9. De predikant vertelde dat er twintig bevestigde predikanten, twintig lokale gemeenten, zo’n zestig evangelisten en 150 preekplaatsen zijn in Nigeria. Ds. Obo wees ook op de moeilijkheden waarmee de kerken in zijn land te maken hebben. Zo worden veel jongeren „meegezogen” door het welvaartsevangelie. Ds. Onwe wees op de financiële noden; zo zijn er onder meer problemen met de uitbetaling van salarissen van evangelisten. „Ondanks de moeilijkheden gaan zij toch door met hun werk. Daar is gebed voor nodig.”