Baan en Vroegop willen via internet kennis over christen-zijn overdragen

Maarten Baan (r.) en Marcel Vroegop willen met Geloofstoerusting.nl „bewijs leveren voor sceptici, een handreiking doen aan zoekers en een hulpmiddel zijn voor gelovigen.” Beeld RD RD

KESTEREN. De opmars van de beeldcultuur is niet te keren. Vanuit die overtuiging ontwikkelden Maarten Baan en Marcel Vroegop Geloofstoerusting.nl. Daarmee willen ze de uitbreiding van Gods Koninkrijk en de opwas in het geloof bevorderen door videomateriaal.

Het is voor Marcel Vroegop geen vraag of internet moet worden gebruikt voor de verspreiding van de Bijbelse boodschap. In 2010 kwam hij met de website DownloadPreken.nl, waarop inmiddels zo’n 16.500 preken van calvinistische voorgangers zijn te vinden. Het laatste jaar was de hersteld hervormde theologiestudent uit Kesteren druk met de ontwikkeling van Geloofstoerusting.nl, samen met zijn vriend Maarten Baan uit Wijngaarden, werkzaam in de gehandicaptenzorg.

Met Geloofstoerusting.nl wil het tweetal „bewijs leveren voor sceptici, een handreiking doen aan zoekers en een hulpmiddel zijn voor gelovigen.” Ze doen dat door middel van video’s van lezingen, getuigenissen en korte interviews over een theologisch, pastoraal of apologetisch thema. Via de homepage kunnen bezoekers naar het YouTube-kanaal of de Facebook-pagina van het platform.

Inmiddels is een aantal getuigenissen vastgelegd, onder meer van hiphop-rapper Jay Way uit de Bijlmer, over zijn ontdekking van Luther en Calvijn. Van recenter datum is de video waarin de hervormd-gereformeerde ds. J. C. de Groot vertelt over zijn bekering, zijn roeping tot het ambt en zijn perioden van depressiviteit.

Drs. G. A. van den Brink, predikant van de hersteld hervormde gemeente te Kralingseveer, verzorgt voor Geloofstoerusting.nl apologetische en dogmatische bijdragen in de vorm van een antwoord op een concrete vraag. „In de toekomst willen we in een studio in Veenendaal minicolleges gaan opnemen”, laat Vroegop weten. „Dan kunnen we bepaalde thema’s uitdiepen.” Ook Jan Rein de Wit, hoofdredacteur van Weet Magazine, behandelt apologetische thema’s.

De bijdragen van de evangelisten Jurjen ten Brinke (Amsterdam) en Bert Notenboom (Almere) hebben het karakter van een column. Ds. J. C. de Groot verzorgde onder meer een serie meditaties over de Samaritaanse vrouw, ds. M. Pronk beantwoordde pastoraal-theologische vragen. Publicist Leen van Valen sprak voor de camera van Geloofstoerusting.nl over de noodzaak en de betekenis van een opwekking. Baan: „In de toekomst gaat hij een item over kerkgeschiedenis maken. Met dr. A. A. Teeuw willen we medisch-ethische onderwerpen behandelen.”

Behalve het vervaardigen van nieuwe video’s worden bestaande Engelstalige video’s door Vroegop voorzien van Nederlandstalige ondertiteling. Het gaat met name om video’s van predikers uit de kring van de Amerikaanse ”new calvinists”. Bij de vertaling krijgt hij hulp van zo’n twintig vrijwilligers. De meest bekeken video (ruim 54.000 keer) is die waarin de inmiddels overleden Rachel Barkey uit Vancouver getuigt van haar leven met God bij het naderen van de dood.

Micha Pieterman, technisch directeur van Websites Nederland en een goede vriend van Baan en Vroegop, is momenteel bezig met de ontwikkeling van een professionele website. Die moet begin oktober gereed zijn. Dan is het veel gemakkelijker om in het woud van video’s te zoeken op persoon of onderwerp. Onder de paraplu van Geloofstoerusting.nl krijgen verschillende andere websites een plek, waaronder DownloadPreken.nl. In oktober gaat ook de in het Nederlands vertaalde site van de New City Catechism online. Deze door Tim Keller en Sam Shammas opgestelde catechismus biedt de inhoud van oude reformatorische catechismi in een hedendaagse vorm.

Criterium bij de selectie van te interviewen personen en te plaatsen video’s zijn de vijf punten van het calvinisme. „Over ondergeschikte zaken als de doop mogen mensen wat ons betreft verschillend denken. Ook deze tijd heeft zijn Bunyans en Spurgeons. Een man als Piper weet diepe theologische zaken zo te vertolken dat ook jongeren erdoor geboeid raken.”

De meerwaarde van een gefilmde preek of lezing is voor de initiatiefnemers dat ook de non-verbale expressie een plaats krijgt. „Als John Piper over de Heere Jezus spreekt, zíe je gewoon de passie op zijn gezicht. Dat maakt zijn verhaal veel krachtiger dan wanneer je hem alleen hoort. Onze generatie heeft deze mogelijkheid, daar moeten we gebruik van maken.”