Nieuwe roman Francine Rivers: de realiteit van hel en hemel

beeld Sjaak Verboom
2

„Momenteel schijnt de opvatting te zijn dat iedereen naar de hemel zal gaan, ongeacht wat je wel of niet gedaan hebt of wat je gelooft.” God is immers liefde en de hel bestaat niet.

De Amerikaanse bestsellerauteur Francine Rivers gaat lijnrecht tegen deze stelling in. De hel bestaat wel degelijk. God is niet alleen liefde, maar ook heilig en rechtvaardig. Dit gegeven werkt ze uit in haar nieuwste roman ”Het meesterwerk.”

Twee getraumatiseerde mensen vormen de hoofdpersonen van de roman. De kunstenaar Bobby Ray, die onder de naam Roman Velasco prachtige schilderijen maakt, verloor zijn moeder op jonge leeftijd en ging als kleine jongen van pleeggezin naar pleeggezin.

Dan is daar de mooie Grace, die op 7-jarige leeftijd wees werd. Haar vader vermoordde haar moeder en pleegde daarna zelfmoord. Grace gaat als assistent voor Roman werken en regelt alle dagelijkse dingen. En natuurlijk is daar een onweerstaanbare aantrekkingskracht tussen deze twee mensen.

Het zijn twee uitersten die elkaar aantrekken. Grace is een gelovige jonge vrouw, ongehuwd maar met een baby. Roman is een man van de wereld die leeft zonder God of gebod en het bestaan van hemel en hel ontkent. Door hun verleden kampen ze allebei met een hechtingsstoornis.

Liefde is een emotie die Roman schuwt. Alle mensen van wie hij hield, zijn dood. „Niet praten. Niet vertrouwen. Niet voelen”, luidt zijn mantra. Bij Grace uit de problematiek zich op een andere manier. Zij probeert het juist iedereen naar de zin te maken.

Zou de gelovige Brian niet veel beter bij Grace passen dan Roman?

Grace belijdt haar geloof aan Roman, maar ervaart alleen maar weerstand. Totdat Roman een hartaanval krijgt en de hel ervaart in een bijna-doodervaring. Zijn leven verandert radicaal. Er blijkt zelfs een toekomst te zijn voor hem en Grace, iets wat je als lezer al vanaf het begin raadde.

”Het meesterwerk” is absoluut anders van toon dan de doorsnee vertaalde Amerikaanse romans. Het is geen gezapig, zoet verhaal met een happy end. Ja, er is romantiek, en ja, het is tamelijk voorspelbaar waar het tussen Grace en Roman op uitloopt. Maar het thema is helder en onomwonden geformuleerd door Francine Rivers zelf: „De zonde bracht Adam en Eva de dood – en voor ons allemaal. Het loon voor de zonde is de dood en daarna komt de hel. God zond Zijn enige Zoon, Jezus Christus, om met Zijn bloed voor onze zonden te betalen, zodat wij van de dood gered worden en voor eeuwig in de hemel bij Hem mogen leven – als we geloven in Jezus’ werk aan het kruis. Geloof en je wordt gered. Verwerp Hem en je de brengt de eeuwigheid in de hel door.”

Rivers illustreert het bestaan van de hel op een manier die wel typisch Amerikaans is. Roman blijkt een beenwond over te houden aan zijn geestelijke ervaring van de hel, iets wat veroorzaakt zou zijn door een demon. Deze kanttekening laat onverlet dat ze de twee facetten van zowel Gods liefde als Zijn heiligheid breed uitwerkt. De dagelijkse bekering is ook van belang. Leven tot Zijn eer en naar Zijn wil, dat is wat Grace en Roman willen, en waartoe iedereen immers geschapen is. Francine Rivers eindigt met de woorden uit Efeze 2:10: „Want Hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van goede daden die God heeft voorbereid.” Of met de woorden van de ESV: „We are His workmanship.” Wij zijn Zijn maaksel, Zijn Meesterwerk, geschapen in Christus Jezus. Geloof en wordt gered! Anders is daar het eeuwige verderf. Dat is de indringende boodschap van deze roman.

Boekgegevens

”Het meesterwerk”, Francine Rivers; uitg. Voorhoeve, Kampen, 2018; ISBN 978 90 297 2505 7; 544 blz.; € 24,99.