Drie traktaten en een preek van bisschop Ryle

John Charles Ryle (1816-1900), predikant in de Anglicaanse Kerk en bisschop van Liverpool, wist zich nauw verbonden met het gedachtegoed van de reformatoren. Drie traktaten en een preek uit het werk van Ryle zijn door N. A. Eikelenboom uit het Engels vertaald in de uitgave ”Strijd de goede strijd” (uitg. Den Hertog, Houten; 12,50 euro).

In de verhandelingen behandelt Ryle achtereenvolgens een oproep tot strijd (Lukas 13:24), het strijden van de goede strijd (1 Timotheüs 6:12), het met lijdzaamheid lopen van de loopbaan die is voorgesteld (Hebreeën 12:1-2) en de overwinning van de wereld door het geloof (1 Johannes 5:4-5).

„Ryle komt met zijn eenvoudige en diepgaande boodschap op een directe manier tot zijn lezers”, aldus de toelichting op de achterflap.