Bond tegen vloeken: Minder grof taalgebruik in kinderliteratuur

beeld RD

De lezersjury van de Bond tegen vloeken heeft in 21 procent van de onderzochte kinderboeken vloeken en andere grove taal aangetroffen.

Veruit de meeste boeken bevatten geen grove taal. Voor het tweede jaar op rij is een verbetering waar te nemen. De Bond tegen vloeken is blij met de dalende lijn wat betreft grof taalgebruik in de kinderliteratuur.

De Bond tegen vloeken onderzoekt jaarlijks de door de CPNB (Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek) genomineerde en bekroonde kinderboeken.

6 van de 29 boeken (21%) bevatten grove taal. Dit is verbetering te opzichte van 2015 (23%) en van 2014 (40%).

Het boek ”Gips” van Anna Woltz dat een Gouden Griffel won, bevat enkele grove woorden.

In de winnende boeken ”Lettersoep” (Gouden Penseel) van Harriët van Reek en ”Het gat” (Gulden Palet) van Øyvind Torseter komen geen grove woorden voor. Behoorlijk veel grove woorden trof de lezersjury aan in ”Groter dan de lucht, erger dan de zon” van Daan Remmerts de Vries. De hoofdpersoon (Elmer) wordt vaak uitgescholden met Dooie. Ook Jezus (als uitroep) komt geregeld voor.

De Bond tegen vloeken wil de vinger aan de pols houden op het gebied van respectvol taalgebruik. Het kinderboekenonderzoek van de Bond tegen vloeken heeft als zodanig een signaalfunctie.

In het juryrapport ziet de Bond een stimulans om door te gaan met het geven van gastlessen. KlasseTaal, de onderwijsafdeling van de Bond tegen vloeken, geeft jaarlijks aan ruim 20.000 jongeren les over respectvol taalgebruik.