Met schroomvalligheid en ontvankelijkheid

Opinie

Enkele weken geleden mocht ik een lezing houden op een symposium dat was georganiseerd door de Vereniging Een Handreiking en het Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg) naar aanleiding van het boekje ”Psychische problemen in de familie, een gids voor naasten en pastores”.