ZGG wijst op „nood” van gemis aan zendingspredikanten

Kerk & religie

Het deputaatschap zending Gereformeerde Gemeenten bezint zich op de plaats van het predik­ambt in het zendingswerk. Momenteel is er geen zendingspredikant in actieve dienst, en dat ervaart het deputaatschap als „nood.” „Laten we die last blijven gevoelen.”