Synode GG evalueert nieuwe appelregeling

Kerk & religie

Het deputaatschap kerkrecht gaat onderzoeken of de in 2019 geactualiseerde appelregeling naar aanleiding van de eerste ervaringen nog wat verbeterd kan worden. Voor de volgende synode levert het deputaatschap indien nodig punten aan.