Raad van State: wetsvoorstel herinvoering basisbeurs moet beter

Binnenland

Het kabinet heeft niet genoeg onderbouwd waarom het nodig is om de basisbeurs voor studenten opnieuw in te voeren en of dit ook financieel haalbaar is.