Onze omgang met het verleden is nooit neutraal

Opinie

Wat is goede geschiedschrijving? In elk geval meer dan een administratieve optelsom van gebeurtenissen. Ze vraagt om een moreel perspectief op het verleden en een standpuntbepaling voor het heden.

Heeft u een fout gezien of wilt u een opmerking maken over dit artikel? Mail naar redactie@rd.nl.