Volharden onder de Spaanse zon

Mens & samenleving

Zomaar wat keuvelen, is eigenlijk niets voor Berend Coster (1956). Liever daalt de vriendelijke voorganger, docent en evangelist af naar wat er diep onder de oppervlakte verzonken ligt. Zoekend naar waarheid, zijn woorden wegend voordat hij ze prijsgeeft aan het sleepnet van het vraaggesprek.