Recensie: De sociale strijd van de Nederlandse marinematroos

Cultuur & boeken

In de 19e eeuw hadden in de Nederlandse samenleving diepingrijpende veranderingen plaats. Dit gold ook voor de Koninklijke Marine, die altijd nauw verbonden was geweest met de glorie van Nederland als zeemogendheid maar waarvan de gloriedagen voorbij waren.