Wetenschap kan raadsel schepping niet oplossen

Opinie

Hoe kan het licht van verre sterren reeds na enkele duizenden jaren de aarde bereikt hebben, gezien de eindige snelheid van het licht? Het RD (13-7) schonk aandacht aan deze vraag. Toch is de oplossing niet bevredigend.