Schepping en evolutie

Artikelen over schepping en evolutie.

Alle artikelen met deze tag

Schepping en evolutie

Het geloof in de schepping, ook wel creationisme genoemd, en evolutie is een van de meest besproken onderwerpen in wetenschap en religie en roept talloze vragen op.

Wat is schepping, en waarin verschilt het van evolutie?

Creationisme is de wetenschappelijke benadering van de oorsprongsvraag vanuit het Bijbelse ontstaansperspectief. Het geloof dat alles om ons heen is geschapen door God heet het Bijbelse scheppingsgeloof. Creationisten, wetenschappers die uitgaan van de scheppingsgedachte, volgen vaak een letterlijke interpretatie van de Bijbelse zesdaagse schepping en gaat uit van een wereld van zo’n zes- tot tienduizend jaar. De evolutietheorie van Charles Darwin is een wetenschappelijke theorie die alles om ons heen verklaart door natuurlijke selectie en genetische aanpassing gedurende perioden van miljoenen jaren.

Wat zijn de belangrijkste argumenten voor en tegen schepping en evolutie?

Voorstanders van de evolutietheorie voeren aan dat het een wetenschappelijke theorie is die door bewijs wordt ondersteund en die door de wetenschappelijke gemeenschap algemeen wordt aanvaard. Zij benadrukken de eenduidigheid van de wetenschappelijke bevindingen in verschillende vakgebieden.

Tegenstanders van evolutie, vaak geassocieerd met creationisme, voeren aan dat deze theorie in strijd is met de Bijbel. Verder wijzen zij op gaten of wankele wetenschappelijke argumentaties. Zij wijzen op:

  • wetenschappelijk onderzoek dat afstanden in het heelal (lichtjaren) loskoppelt van leeftijden van objecten in het heelal;
  • wetenschappelijk onderzoek naar aardlagen waaruit blijkt dat de aardlagen niet geleidelijk, maar snel en catastrofisch zijn ontstaan;
  • wetenschappelijk onderzoek naar zachte weefsels in fossielen, waaruit blijkt dat deze maximaal 10.000 jaar oud kunnen zijn;
  • dat de fossiele tussenvormen die Charles Darwin voorspelde in zijn boek “On the Origin of Species” nog steeds ontbreken;
  • dat veel interpretaties over verwantschap tussen fossiele organismen berusten op speculatie en niet op deugdelijke wetenschap.

Hoe kijken christenen aan tegen schepping en evolutie?

Christenen verschillen onderling in hun visie op schepping en evolutie. Bijbelgetrouwe christenen interpreteren de eerste elf hoofdstukken van het Bijbelboek Genesis historisch-letterlijk en zien de schepping als verklaring voor het ontstaan van het leven. Anderen vinden dat je de Bijbel hierin niet zo letterlijk moet nemen en zien geen conflict tussen religieuze overtuigingen en acceptatie van de evolutietheorie. Zij worden meestal theïstisch-evolutionisten of evolutionaire creationisten genoemd.