Goede christelijke kennisleer brengt godsdienst en onderwijskunde samen

Opinie

Onderwijs heeft alles te maken met ons denken over de manier waarop mensen kennen. Onze kennisleer heeft veel invloed op onze pedagogiek, zelfs zo dat de laatste niet kan veranderen zonder de eerste. Een chrístelijke kennisleer ontwerpen is ingewikkeld.