Raad van Kerken wil met visienota bijdrage leveren aan debat over duurzaamheid

Kerk & religie

Vertegenwoordigers van de negentien lidkerken van de Raad van Kerken (RvK) hebben onlangs unaniem ingestemd met de nieuwe visienota ”Naar een duurzame toekomst”.