Onderzoek: moeraslanden slaan meer CO2 op dan bomen

Binnenland

Moeraslanden slaan grote hoeveelheden van het broeikasgas CO2 op. Per vierkante meter nemen ze ongeveer vijf keer zoveel CO2 op als bossen en 500 keer meer dan oceanen, zo concluderen wetenschappers van onder meer de Universiteit Utrecht.