Europees hof tikt Zwitserland op de vingers in asielzaak

Christenvervolging

Een Pakistaanse christen in Zwitserland vreesde vervolging als hij werd uitgezet. Nu heeft hij zijn zaak bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gewonnen.