Cd centraal: Lijdensmuziek van Buxtehude

Muziek

Dieterich Buxtehude schreef in de 17e eeuw een beroemd geworden stuk voor de lijdenstijd: ”Membra Jesu Nostri”. Het Luthers Bach Ensemble van Tymen Jan Bronda maakte een opname van dit werk.