Politie drong aan op wettelijke uitzondering 1,5 meterregel voor geestelijken

Kerk & religie

Vanuit de Nationale Politie is in mei 2020 erop aangedrongen om „geestelijken in de kerk” uit te zonderen van de anderhalvemeterregel. De politie wilde hiermee voorkomen dat de coronasituatie zou worden „uitgebuit door andersdenkenden” en dat de politie gedwongen zou worden „keuzen te maken in hun optreden.”