GGD’en overvallen door wijziging regels quarantaine

Binnenland

GGD’en voelen zich overvallen door het besluit van het kabinet dat het quarantainebeleid wordt versoepeld en hebben een week de tijd nodig om dat door te voeren. „Helaas zijn de GGD’en pas kort voor de persconferentie op de hoogte gebracht van deze beleidswijzigingen”, stelt de koepelorganisatie GGD GHOR.