Christenvervolging is veelkoppig monster

Christenvervolging

”Vervolgde christenen”. Deze ingeburgerde term roept bij veel mensen de associatie op met marteling, gevangenisstraf en moord. Een land als Noord-Korea ligt al snel voor in de mond. Toch heeft christenvervolging meer, vaak onbekende, gezichten.