Al te optimistische taal helpt onderhandelingen met Iran niet vooruit

Opinie

Diplomaten houden er zo hun eigen jargon op na. Dat betekent doorgaans dat er nog een boodschap áchter hun woorden ligt. Het houdt tevens in dat je nogal goed ingevoerd moet zijn in dat wereldje om het gebruik van bepaalde vaktermen op hun juiste politieke waarde te kunnen schatten.