Verplichte bedenktijd voor abortus opnieuw ter discussie

Politiek

Mag een abortus worden uitgevoerd zodra een ongepland zwangere vrouw haar voornemen daartoe heeft doorgesproken met haar arts? Nee, zegt de wet, na het gesprek moeten er minimaal vijf dagen zijn verstreken voordat deze de ingreep mag uitvoeren. Als het aan D66 ligt, wordt die verplichte minimale beraadtermijn zo snel mogelijk geschrapt. Zes vragen.