Protestanten verwierpen beelden, maar wilden kerkganger wel visueel aanspreken

Kerk & religie

Het protestantisme wilde een religie van het Woord zijn. Het beeld werd met de Reformatie omstreden en verbannen uit de kerk. Toch werd al snel gezocht naar een manier om de kerkganger op een visuele manier aan te spreken. Dat gebeurde door het aanbrengen van rijk versierde teksten.