Loofhuttenfeest: wonen onder palmtakken

Kerk & religie

Voor joden is het een feestweek. Zij vieren het loofhuttenfeest of soekot en staan stil bij de veertig jaar dat de Heere voor hen zorgde tijdens de woestijnreis na de uittocht uit Egypte onder leiding van Mozes.