Archeologe Guetta: Baseer geloof op Bijbel en niet op stenen

Cultuur & boeken

Archeologe Jennifer Guetta-Peersmann is ervan overtuigd dat het geloof van christenen gebaseerd moet zijn op het Woord van God en niet op archeologische vondsten. Over haar ervaringen met geestelijke machten en haar weg tot geloof in de Heere Jezus vertelt ze in het boek ”Lichtinslag”.