EU maakt komst felbegeerde kennismigrant makkelijker

Economie

De Europese Unie vergemakkelijkt de komst van hoogopgeleide werknemers van buiten de EU. Het Europees Parlement heeft ingestemd met een versoepeling van de voorwaarden die aan zulke kennismigranten worden gesteld.