Medisch-ethische kwesties vragen diepere doordenking

Opinie

Medisch-ethische ontwikkelingen hoeven niet te leiden tot doemdenken. Ze vragen wel om een steviger christelijke doordenking.