Kand. Baarssen promoveert op gereformeerde gezindte en rechtvaardigingsleer Comrie

Kerk & religie

De rechtvaardigingsleer van Alexander Comrie is bekritiseerd, maar vooral bewonderd. Abraham Kuyper noemde de leer van de Gereformeerde Kerken in Nederland comriaans, terwijl ds. A. Vergunst zei dat Comrie het theologisch eigene van de Gereformeerde Gemeenten vertolkt.