Nijpels haalt fel uit naar kabinet over windmolenparken

Binnenland

Door het herhaald schenden van het Europese recht, zoals onlangs opnieuw duidelijk is geworden bij de vergunningverlening voor de aanleg van windmolenparken, slaat Nederland „in rechtsstatelijke zin een modderfiguur”.