Steeds meer mensen mogen terug naar huis in Limburg

Binnenland

Steeds meer mensen mogen in Limburg terug naar huis, nadat ze eerder overhaast hun woningen moesten verlaten voor het snel stijgende Maaswater en de gezwollen beken en zijriviertjes.