Voorstel: compensatie tot 7500 euro voor 70.000 toeslagenkinderen

Binnenland

Het kabinet overweegt om kinderen van ouders die slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal, maximaal 7500 euro aan tegemoetkoming te geven.