Column Jaco van den Brink: Geluk en vrede

Opinie

Waarmee probeer je gelukkig te worden? Welk doel heb je in je leven voor ogen? Augustinus schrijft in ”De stad van God” over het kenmerkende verschil tussen de burgers van Gods stad en die van de wereldse stad. De eerstgenoemden leven uit het geloof, „in afwachting” van de eeuwige vrede: „Wij zien namelijk ons goed nog niet en moeten het dus in geloof zoeken; wij zijn ook tot dat leven op de juiste wijze uit onszelf niet bij machte: wij die geloven en bidden dienen daartoe geholpen te worden door Hem…” Van niet-gelovigen schrijft hij: „Zij hebben hier gelukkig willen zijn en door zichzelf gelukkig willen worden” (boek 19).