Wetenschapper: En toch is een Schepper onmisbaar

Wetenschap & techniek

Vanaf de achttiende eeuw verdween God uit de wetenschap. De christelijke wetenschapsfilosofie is ingeruild voor een denkwereld die alleen ruimte laat voor het stoffelijke en het meetbare. Ten onrechte, stelt de Amerikaanse wetenschapsfilosoof Stephen Meyer in zijn nieuwste boek.

Hebt u een taalfout gezien? Mail naar redactie@rd.nl.