Microscopie-expert op straat gezet na dino-onderzoek

Wetenschap & techniek

Creationistische opvattingen die steunden op zijn wetenschappelijk onderzoek, leidden in 2013 tot het ontslag van Mark Armitage. Zijn functie als directeur elektronenmicroscopie aan de California State University, zijn reputatie als wetenschapper en tal van toonaangevende wetenschappelijke artikelen konden dat niet verhinderen.