Meditatie: Liefde

Kerk & religie

Wie de Heere lief gekregen heeft, heeft iets ervaren van de liefde Gods, zoals Jeremia daarvan getuigd heeft: „Ik heb u liefgehad met een eeuwig liefde. Daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid.” Daarom kunnen Gods kinderen getuigen: „Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.”