Redde Mohammed het verhaal van Jezus uit handen van conciliechristenen?

Kerk & religie

Theoloog Eduard Verhoef laat in het voorwoord van zijn boek een moslimtheoloog meteen de toon zetten. Tijani Boulaouali noteert tevreden dat Verhoef op schrift heeft gesteld waar moslims christenen al eeuwen van beschuldigen: dat de meerderheid van de christenen er later voor heeft gekozen om de mens Jezus te vergoddelijken, terwijl Jezus dat nooit zou hebben gewild.