‘Volgende crisis komt er zeker, aanpassingsvermogen is cruciaal’

Binnenland

Om na de coronacrisis beter voorbereid te zijn op een volgende crisissituatie, moet de overheid in de eerste plaats ervan uitgaan dat zo’n crisis er hoe dan ook een keer komt. Die conclusie trekken drie adviesorganen van het kabinet in een gezamenlijk stuk. „Voorbereid zijn betekent dus niet alleen alles in het werk stellen om een crisis te voorkomen, maar de realisatie dat die volgende crisis er gáát komen”, aldus de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), de Gezondheidsraad (GR) en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB).