Primaat christelijk onderwijs ligt in gezin

Opinie

Het primaat van het christelijk onderwijs ligt niet op school en kan ook niet aan de school worden overgelaten. Het primaat van het christelijk onderwijs ligt thuis, in het gezin.