Toenemende spanning in GKV rond vrouw en ambt

Kerk & religie

Niemand kan er meer omheen: de vrouw in het ambt heeft haar intrede gedaan in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV). Bezwaren die hiertegen op Bijbelse gronden werden ingediend, wees de synode vorig jaar unaniem van de hand. Hoe gaan de kerken om met het verschil in visie?